Onderzoek voorbereiden

Het voorbereiden van je onderzoek is niet de makkelijkste fase en je moet hier dan ook zeker voldoende tijd aan besteden. Het einddoel van deze fase is een werkbaar onderzoeksplan, maar dit onderzoeksplan is vaak niet meteen definitief. Het meermaals bijstellen van je onderzoeksvraag is eerder regel dan uitzondering, maar maak je geen zorgen: Het voorbereiden van een onderzoek is te leren. 

In deze fase van het scriptieproces ga je op zoek naar een onderwerp, dat je ook zult moeten afbakenen. Daarna moet je je onderwerp omzetten in een onderzoeksvraag, waaraan verschillende eisen verbonden zijn. Bij je onderzoeksvraag horen ook deelvragen. Bovendien zul je je onderzoek moeten verantwoorden; maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie en de gebruikte methodologie.