Materiaal verzamelen

Als je je onderzoek hebt voorbereid, beschik je over een goede onderzoeksvraag en bijbehorende deelvragen. Nu is het tijd voor de volgende stap. 

Nadat je je onderzoek hebt voorbereid, is het van groot belang dat je materiaal gaat verzamelen. Als het goed is, heb je je onderzoeksvraag en deelvragen inmiddels geformuleerd en nu ga je op zoek naar (verdere) informatie waarmee je je onderzoeksvraag kunt beantwoorden. Kortom, je gaat relevante informatie verzamelen, analyseren en bewerken, en aanvullen met wat je al weet over het onderwerp.